PROGRAMOWANIE KOMPUTERA WNĘTRZA BCM (BODY CONTROL MODULE)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER 2001-2007

CHRYSLER TOWN&COUNTRY 2001-2007

DODGE CARAVAN / GRAND CARAVAN 2001-20071. Test wskaźników zegarowych.

Test ten ma na celu sprawdzenie działania każdego elementu zegarów, począwszy od prędkościomierza, obrotomierza a kończąc na poszczególnych diodach i wyświetlaczach umieszczonych na tablicy zegarowej.

W pozycji kluczyka na OFF wcisnąć przycisk resetu przejechanych kilometrów (wyświetlacz LCD) aż do momentu pojawienia się na nim informacji: SOF X.X (X.X np 3.2 - wersja firmware).

Gdy napis ten się pojawi się należy puścić przycisk, na wyświetlaczu pojawią się kolejno zapamiętane kody błędów komunikacji a na końcu napis "end". Wykaz kodów

Po zakończeniu wyświetlania kodów błędów rozpocznie się test wskaźników zegarowych oraz wszystkich kontrolek.2. Selektywne otwieranie drzwi bocznych suwanych.

Selektywne otwieranie polega na kolejności otwierania drzwi po ilości naciśnięć klawisza Unlock na pilocie. Można zaprogramować otwieranie drzwi wszystkich naraz lub w pierwszej kolejności drzwi kierowcy a po drugim naciśnięciu reszty drzwi.

Naciśnij klawisz UNLOCK przez 5 do 10 sekund.

Trzymaj przyciśnięty UNLOCK i naciśnij klawisz LOCK (po 5 sek. od naciśnięcia UNLOCK).

Puść oba przyciski.

Poprzez powtórzenie tej procedury możemy naprzemiennie włączać i wyłączać tą opcję.3. Włączenie powitalnego błysku lamp.

Opcja ta pozwala włączenie podwójnego błysku lamp w momencie naciśnięcia przycisku Unlock na pilocie.

Nacisnąć przycisk LOCK i przytrzymać przez 5 do 10 sekund

Trzynając cały czas przycisk LOCK (po 5 sekundach) nacisnąć przycisk LIFTGATE

• Zwolnić wolnić obydwa przyciski.4. Błysk kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

Opcja ta pozwala na włączenie błysku lamp kierunkowskazów w momencie otwierania i zamykania drzwi.

Nacisnąć przycisk LOCK przez 5 do 10 sekund.

Trzymając przyciśnięty LOCK nacisnąć klawisz UNLOCK (po 5 sek od naciśnięcia LOCK).

Puścić oba przyciski.5. Automatyczna blokada drzwi.

Opcja ta pozwala na automatyczne zablokowanie wszystkich drzwi przy przekroczeniu prędkości 25km/h.

Zamknąć wszystkie drzwi i włożyć kluczyk do stacyjki.

Czterokrotnie przełączyć stacyjkę z pozycji ON do OFF i z powrotem, kończąc na pozycji OFF, bez uruchamiania silnika.

Przesunąć wyłącznik zamka centralnego do pozycji LOCK (zamknięte) wciągu 10 sekund od momentu ostatniego przełączenia stacyjki.

Pojedynczy dźwięk gongu potwierdza zakończenie programowania.6. Wyłączenie funkcji powiadamiania sygnałem.

Opcja ta polega na wyłączeniu powiadamiania sygnałem dźwiękowym przy zamykani i otwieraniu auta.

Zamknąć wszystkie drzwi.

Przy zamkniętych drzwiach włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycje RUN.

Przytrzymaj przycisk UNLOCK na pilocie minimum 4 do 10 sekund.

Podczas wciskania przycisku UNLOCK naciśnij krótko przycisk LOCK na pilocie.

Po tej operacji powiadamianie sygnałem dźwiękowym zostanie wyłączone.

W celu ponownego włączenia wykonaj powyższą kombinację w odwrotnej kolejności.7. Alternatywna opcja włączania powiadomienia sygnałem przy zamykaniu auta.

Opcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie powiadomienia klaksonem o zamknięciu auta.

Naciśnij przycisk LOCK przez 5 do 10 sekund.

Trzymaj przyciśnięty LOCK i naciśnij klawisz PANIC (po 5 sek. od naciśnięcia LOCK).

Puść oba przyciski.

Poprzez powtórzenie tej procedury możemy naprzemiennie włączać i wyłączać ta opcje.8. Włączenie kontrolki sygnalizującej otwarcie drzwi suwanych.

Opcja ta pozwala na włączenie sygnalizacji otwarcia się drzwi bocznych suwanych.

Włożyć kluczyk do stacyjki

Przekręć kluczyk do pozycji ON i z powrotem do OFF cztery razy.

Po ostatnim cyklu kluczyk zostaje w pozycji OFF

W ciągu 10 sek. od ostatniego cyklu kluczyka przycisnąć klawisz świateł awaryjnych.

Po prawidłowym zaprogramowaniu będzie słyszalny pojedynczy dźwięk gongu będzie słyszalny.

Poprzez powtórzenie tej procedury możemy naprzemiennie włączać i wyłączać ta opcje.9. Wyłączenie opóźnienia napędu drzwi

Opcja ta pozwala wyłączyć opóźnienie włączenia napędu drzwi suwanych.

• Nacisnąć przycisk UNLOCK i przytrzymać przez 5 do 10 sekund.

• Wciskając przycisk UNLOCK (po 5 sekundach) nacisnąć przycisk LIFTGATE i zwolnić oba przyciski.10. Programowanie nowego kluczyka.

Opcja ta pozwala zaprogramować nowy kluczyk bez konieczności wizyty w serwisie. Istnieje możliwość zaprogramowania dodatkowych kluczyków, (z immobilizerem) jeżeli posiadamy dwa działające.

Doszlifować nowy klucz (z immobilizerem) na wzór starych (można kupić w ASO).

Włożyć pierwszy działający kluczyk do stacyjki i przekręcić do pozycji ON na co najmniej 3 sek. nie dłużej jednak niż 15sek. Następnie wyłączyć i wyciągnąć kluczyk.

Włożyć drugi działający kluczyk do stacyjki i przekręcić do pozycji ON - należy to zrobić w ciągu 15 sekund (od wykonania p.1).

• Po 10sek odezwie się gong i LED alarmu (na desce) zacznie błyskać.

Wyjąc drugi kluczyk

Włożyć nowy doszlifowany kluczyk i przekręcić do pozycji ON w ciągu 60 sek. od poprzedniej sekwencji lub od początku procedury.

Po 10sek odezwie się gong a dioda LED alarmu przestanie mrugać, włączy się na 3 sekundy i zgaśnie.

Nowy kluczyk został właśnie zaprogramowany - immobilizer będzie go rozpoznawał.

Można zaprogramować do 8 kluczyków.

W wypadku zgubienia kluczyka należy skontaktować się z serwisem w celu wykasowania wszystkich kluczyków i zaprogramowania ponownie pozostałych (oczywiście kluczyki, które chcemy zaprogramować trzeba mieć ze sobą).11. Wyłączenie przypominania zapięcia pasa kierowcy.

Opcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie powiadamiania zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy. Jezeli pas kierowcy nie zostanie zapięty w przeciągu 60s od zapalenia silnika i jeżeli prędkość samochodu jest większa od 8km/h system ostrzegawczy poinformuje kierowcę o konieczności zapięcia pasów. Jeżeli pasy nie zostaną zapięte system bezie wymuszał pobudzenie dźwiękowe (gong) i świetlne (kontrolka zapięcia pasów) przez 96 sek.

Wszystkie poniższe kroki muszą być wykonane w przeciągu 60sek od przekręcenia kluczyka do pozycji ON)

Włożyć kluczyk do stacyjki w pozycji OFF i zapiąć pas kierowcy.

Przekręcić kluczyk do pozycji ON (nie trzeba zapalać silnika) i poczekać aż zgaśnie kontrolka pasów.

W ciągu 60sek odepnij i zapnij pas kierowcy przynajmniej trzykrotnie, kończąc sekwencje z pasem zapiętym

Przekręcić kluczyk do pozycji OFF.

Po prawidłowym zaprogramowaniu powinien się włączyć pojedynczy gong.

System został wyłączony ale kontrolka zapięcia pasów nadal będzie się święciła jeżeli pas kierowcy nie będzie zapięty. Procedura pozwala tylko na wyłączenie gongu ostrzegawczego.12. System alarmowy

Opcja ta pozwala na uzbrajanie systemu alarmowego po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

Przy otwartych drzwiach kierowcy, wcisnąć wyłącznik zamka centralnego dla tych drzwi.

Nacisnąć przycisk LOCK w pilocie zdalnego sterowania zamkiem centralnym.

Zablokować drzwi kierowcy, pasażera lub tylną klapę przekręcając kluczyk w zamku.

Gdy wszystkie drzwi są zamknięte, system uzbroi się samoczynnie w czasie około 16 sekund. Kontrolka

alarmu/immobilizera zacznie błyskać. Jeżeli kontrolka pali się w sposób stały, oznacza to niedomknięcie

pokrywy komory silnikowej lub uszkodzenie systemu. Jeżeli kontrolka w ogóle się nie zapala, oznacza to,

że system nie uzbraja się. Otwarcie drzwi podczas uzbrajania się alarmu powoduje przerwanie tego procesu.

Aby system uzbroić, należy powtórzyć którąś powyższych czynności. Po uzbrojeniu alarmu, w przypadku pozostawienia otwarcia tylnej klapy, istnieje możliwość w przeciągu 30 sekund zamknięcia klapy za pomocą pilota. Okres 30 sekund nie aktywuje funkcji alarmu.POWYŻSZE OPCJE PROGRAMOWANIA ZALEŻNE SĄ OD WERSJI MODELOWEJ AUTA,

ROCZNIKA ORAZ WERSJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTERA WNĘTRZA.