Samochód musi posiadać adres, człowiek już nie!

W dowodach osobistych, które wydawane są od 1 marca 2015 roku nie ma już pozycji związanej z adresem zameldowania obywatela. Zmiany wprowadzone we wzorze dowodów osobistych miały na celu ułatwienie obywatelowi przeprowadzki bez dokonywania licznych formalności związanych ze zmianą miejsca pobytu. 
Dotychczas przy każdej przeprowadzce obywatel musiał wymienić swój dokument na nowy z wpisanym nowym adresem zameldowania co wiązało się z koniecznością wymiany dowodu osobistego na nowy i poniesienie przy tym kosztów. W chwili obecnej takiego wymogu już nie ma więc można dowolnie zmieniać miejsce zamieszkania bez konieczności wyrabiania nowych dokumentów, co więcej dowód osobisty można teraz wyrobić w każdym urzędzie gminy niezależnie od miejsca zamieszkania.

   

Niestety jeśli chodzi o właścicieli aut zmiana ta nie wyszła im na korzyść gdyż w dowodzie rejestracyjnym auta podaję się adres zamieszkania a nie zameldowania jak to było w dowodzie osobistym. Zatem przy każdej przeprowadzce musimy poinformować urząd komunikacji i wymienić dowód rejestracyjny auta na nowy co niesie niestety za sobą kłopotliwe formalności oraz niepotrzebne koszty. Zgodnie z polskim prawem za podawanie fałszywych danych o miejscu zamieszkania grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jednak w praktyce raczej nikt nie będzie sprawdzał gdzie właściciel auta mieszka jednak dowód rejestracyjny przy takim wykroczeniu może być zatrzymany przez policję jeśli funkcjonariusz sprawdzający dane właściciela uzna że są one podejrzane. Co w praktyce oznacza już duże kłopoty dla właściciela takiego auta. 

Pamiętajmy zatem, że przy przeprowadzce konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu unikniemy w ten sposób przykrych konsekwencji!